17 de març del 2009

CURS ESCALADA NIVELL 1 MAIG 2009


Aquí teniu la informació del curs d'escalada de nivell 1 (vies equipades d'1 llarg) que fa la nostra Escola de Muntanya reconeguda per la FECC, per el proper mes de maig del 2009.

Presentació:
Una altra vegada, l’Escola de Muntanya de la S.A.M.E. ens agradaria fer
que la gent que vol aprendre a escalar i gaudir de l’escalada, pugui anar a
practicar-la sense por. Per això tornem a oferir-vos la nostra experiència i
coneixements.

Objectius del curs i continguts:
L'objectiu d'aquest curs és oferir un aprenentatge correcte i segur de
l'escalada en roca a aquelles persones que volen iniciar-se en aquesta
activitat. Quan l'escalador coneix i domina bé la tècnica, pot plantejar-se
objectius més atractius i complexes.
Conèixer i habituar-se a les tècniques bàsiques de progressió i seguretat
per poder escalar com a primer de corda, per itineraris totalment
equipats d'un llarg.

- Coneixements del medi.
- Coneixements sobre el material utilitzat a l'escalada.
- Coneixements i aplicacions dels nusos bàsics.
- Coneixements de progressió i descens. Tècniques de seguretat.
- Coneixements del medi, graduacions i ressenyes d'itineraris.

Material:
El material personal que hauran de portar els alumnes és el següent:
-Peus de gat
-Arnes
-Casc
-Placa de fre + 3 mosquetons tipus HMS
-2 metres de cordino 7mm
-3 metres de cinta plana o anell cosit

Normes del curs:
-1 instructor per 4 alumnes.
-Places limitades (mínim 6 alumnes).
-Cal tenir la llicència esportiva de la FEEC adient de l'any 2009. En cas de
no tenir-la, l’UEC en tramitarà una de temporal que anirà a càrrec de l'alumne.

-El Director, es reserva el dret d'excloure del curs a qualsevol alumne que
demostri desinterès, manca de capacitat, o incompleixi les normes.
-La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les
condicions climatològiques o altres circumstàncies ho aconsellen.

Programa:
Dimarts dia 5 maig: Presentació del curs i xerrada de material.
Dijous dia 7 maig: Xerrada de tècniques de progressió i seguretat.
Dissabte dia 9 maig: Pràctiques al rocòdrom entitat.
Diumenge dia 10 maig: Sortida pràctica a Montserrat.
Dimarts dia 12 maig: Xerrada coneixement medi, graduacions i
ressenyes.
Dissabte 16 maig: Sortida pràctica a Castelldefels.
Diumenge dia 17 maig: Sortida pràctica a Subirats.
Divendres dia 22 maig: Cloenda del curs.
Les xerrades es faran a l’aula de l’entitat a les 20 hores.

Drets d'inscripció:
-Soci UEC .......................... 140€
-Altres ............................... 200€

-Inclou: El curs, el dossier, el material col·lectiu, i la cloenda.
-No inclou: Els àpats i la targeta de la FEEC, material personal, ni els
desplaçaments.
-Cal omplir el full d'inscripció, el Test-1, amb fotocopia de la llicència
FEEC, DNI i fer efectiu el dret d'inscripció.
- Inscripcions: Fins el dia 28 d’abril del 2009.

Organització del curs:
ESCOLA DE MUNTANYA SAME UEC DE SANTS
Director del curs: Guillem Arias
Coordinador: Víctor Vallès

Per a més informació passeu o truqueu per l'entitat.

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE SANTS
C. Jocs Florals, 51-53
08014 Barcelona Metro L1-L5
Telèfon 93 332 54 94