30 d’agost del 2010

CURS ESCALADA NIVELL 1 (OCTUBRE 2010)

Informació curs escalada previst pel proper mes d'octubre:


Objectius del curs i continguts:
L'objectiu d'aquest curs és oferir un aprenentatge correcte i segur de
l'escalada en roca a aquelles persones que volen iniciar-se en aquesta
activitat. Quan l'escalador coneix i domina bé la tècnica, pot plantejar-se
objectius més atractius i complexes.
Conèixer i habituar-se a les tècniques bàsiques de progressió i seguretat
per poder escalar com a primer de corda, per itineraris totalment
equipats d'un llarg.
- Coneixements sobre el material utilitzat a l'escalada.
- Coneixements i aplicacions dels nusos bàsics.
- Coneixements de progressió i descens. Tècniques de seguretat.
- Coneixements del medi, graduacions i ressenyes d'itineraris.

Material:
El material personal que hauran de portar els alumnes és el següent:
- Peus de gat
- Arnes
- Casc
- Placa de fre (tipus Reverso) + 3 mosquetons tipus HMS
- 1,5 metres de cordino de 7mm
- 2 metres de cinta plana o anell cosit

Normes del curs:
- 1 instructor per 4 alumnes.
- Places limitades (mínim 6 alumnes).
- Cal tenir la llicència esportiva de la FEEC adient de l'any 2010. En cas
de no tenir-la, l’UEC en tramitarà una de temporal pels 4 dies de pràctica
que anirà a càrrec de l’alumne.
-Edat mínima de 16 anys amb permís patern.
- El Director, es reserva el dret d'excloure del curs a qualsevol alumne
que demostri desinterès, manca de capacitat, o incompleixi les normes.
- La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si les
condicions climatològiques o altres circumstàncies ho aconsellen.

Programa:
Dijous 7 octubre: Presentació del curs i xerrada de material.
Dimecres 13 octubre: Xerrada de tècniques de progressió i seguretat.
Dissabte 16 octubre: Pràctiques al rocòdrom entitat.
Diumenge 17 octubre: Sortida pràctica a Montserrat.
Dijous 21 octubre: Xerrada coneixement medi, graduacions i ressenyes.
Dissabte 23 octubre: Sortida pràctica a determinar.
Diumenge 24 octubre: Sortida pràctica a determinar.
Dijous 28 octubre: Cloenda del curs.

Les xerrades es faran a l’aula de l’entitat a les 20,00 hores.

Drets d'inscripció:
- Soci UEC ............................... 120€
- Altres ............................... 180€
-Inclou: El curs, el dossier, el material col·lectiu, i la cloenda.
-No inclou: Els àpats, la targeta de la FEEC, material personal, ni els
desplaçaments.
-Cal omplir el full d'inscripció, el Test-1, amb fotocopia de la llicència
FEEC, DNI i fer efectiu el dret d'inscripció.
- Inscripcions: Fins el dia 1 d’octubre del 2010.

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
DE SANTS
c/ Jocs Florals, 51-53
08014 Barcelona
Telèfon 93 332 54 94
same@uecsants.org