30 de juliol del 2009

CURS ESCALADA NIVELL 1 OCTUBRE 2009

Una altra vegada des de l'escola de muntanya oferim el curs d'escalada de nivell 1, aquesta vegada el farem el més d'octubre.Presentació:

Una altra vegada, l’Escola de Muntanya de la S.A.M.E ens agradaria ferque la gent que vol aprendre a escalar i gaudir de l’escalada, pugui anar apracticar-la sense por. Per això tornem a oferir-vos la nostra experiència iconeixements.

Objectius del curs i continguts:

L'objectiu d'aquest curs és oferir un aprenentatge correcte i segur del'escalada en roca a aquelles persones que volen iniciar-se en aquestaactivitat. Quan l'escalador coneix i domina bé la tècnica, pot plantejar-seobjectius més atractius i complexes.Conèixer i habituar-se a les tècniques bàsiques de progressió i seguretatper poder escalar com a primer de corda, per itineraris totalmentequipats d'un llarg.

- Coneixements sobre el material utilitzat a l'escalada.

- Coneixements i aplicacions dels nusos bàsics.

- Coneixements de progressió i descens. Tècniques de seguretat.

- Coneixements del medi, graduacions i ressenyes d'itineraris.

Material:

El material personal que hauran de portar els alumnes és el següent:- Peus de gat- Arnes- Casc- Placa de fre + 3 mosquetons tipus HMS- 2 metres de cordino de 7mm- 2,5 metres de cinta plana o anell cosit

Normes del curs:

- 1 instructor per 4 alumnes.- Places limitades (mínim 6 alumnes).- Cal tenir la llicència esportiva de la FEEC adient de l'any 2009. En casde no tenir-la, l’UEC en tramitarà una de temporal pels 4 dies de pràcticaque anirà a càrrec de l’alumne.


- El Director, es reserva el dret d'excloure del curs a qualsevol alumneque demostri desinterès, manca de capacitat, o incompleixi les normes.

- La direcció del curs es reserva el dret de modificar el programa, si lescondicions climatològiques o altres circumstàncies ho aconsellen.

Programa:

Dimarts dia 13 octubre: Presentació del curs i xerrada de material.

Dijous dia 15 octubre: Xerrada de tècniques de progressió i seguretat.

Dissabte dia 17 octubre: Pràctiques al rocòdrom entitat.

Diumenge dia 18 octubre: Sortida pràctica a Montserrat.

Dijous dia 22 octubre: Xerrada coneixement medi, graduacions iressenyes.

Dissabte dia 24 octubre: Sortida pràctica a determinar.

Diumenge dia 25 octubre: Sortida pràctica a determinar.

Divendres dia 30 octubre: Cloenda del curs.

Les xerrades es faran a l’aula de l’entitat a les 20,30 hores.

Drets d'inscripció:

- Soci UEC ............................... 140€

- Altres ............................... 200€

-Inclou: El curs, el dossier, el material col·lectiu, i la cloenda.-No inclou: Els àpats, la targeta de la FEEC, material personal, ni elsdesplaçaments.

-Cal omplir el full d'inscripció, el Test-1, amb fotocopia de la llicènciaFEEC, DNI i fer efectiu el dret d'inscripció.- Inscripcions: Fins el dia 8 d’octubre del 2009.


Per a més informació passeu o truqueu per l'entitat:

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE SANTSC.
Jocs Florals, 51-53
08014 Barcelona
Metro L1-L5
Telèfon 93 332 54 94