19 de juliol del 2016

CURS ESCALADA NIVELL 1 OCTUBRE 2016


Un altra vegada del 4 al 20 d'octubre, a l’escola de Muntanya de la S.A.M.E ens agradaria fer que la gent que vol aprendre a escalar i gaudir de l’escalada, pugui anar a practicar-la de manera segura. Per això tornem a oferir-vos la nostra experiència i coneixements.

Objectius del curs i continguts:
L’objectiu d’aquest curs és oferir un aprenentatge correcte i segur de l’escalada en roca a aquelles persones que volen iniciar-se en aquesta activitat. Quan l’escalador coneix i domina bé la tècnica, pot plantejar objectius més atractius i complexes. Conèixer i habituar-se a les tècniques bàsiques de progressió i seguretat per poder escalar com a primer de corda, per itineraris totalment equipats de un llarg.

• Coneixements sobre el material utilitzat a l’escalada
• Coneixements i aplicacions del nusos bàsics.
• Coneixements de progressió i descens.
• Tècniques de seguretat
• Coneixements del medi, graduacions i ressenyes d’itineraris.

El material personal que hauran de portar els alumnes és el següent:
• Peus de gat
• Arnes
• Casc
• Placa de fre (Tipus Reverso) + 3 mosquetons tipus HMS amb rosca.
• 1,5 mts. de cordino de 7 mm
• Anell de cinta plana cosida d’uns 80 cms.

Normes del curs:
1 instructor per 4 alumnes
Places limitades (límit 6 alumnes)
Cal tenir la llicència esportiva FECC adient de l’any en curs.En cas de no tenir-la, l’UEC en tramitarà una de temporal pels 4 dies de pràctica que anirà a càrrec de l’alumne

Edat mínima de 16 anys amb permís patern.
El Director, es reserva el dret d’excloure del curs a qualsevol alumne que demostri desinterès, manca de capacitat, o incompleixi les normes.
La direcció del curs es reserva el dret de modi car el programa , si les condicions climatològiques o altres circumstàncies ho aconsellen
Programa: 
Dimarts 4 d'octubre: Presentació del curs i xerrada de material
Dijous 6 d'octubre: Xerrada de tècniques de progressió i seguretate
Dissabte 8 d'octubre: Pràctiques al rocòdrom UEC de Sants. 
Diumenge 9 d'octubre : Sortida pràctica a Montserrat
Dijous 13 d'octubre: Xerrada coneixements medi, graduacions i ressenyes.
Dissabte 15 d'octubre: Sortida pràctica a determinar
Diumenge 16 d'octubre: Sortida pràctica a determinar
Dijous 20 d'octubre: Cloenda del curs
Les Xerrades es faran a la sala de actes de l’entitat a les 20:00 h.
Drets d’inscripció:
• Soci UEC .....130€
• Altres .............180€


Inclou: El Curs, dossier, el material col•lectiu, i la cloenda
No Inclou: Els àpats, la targeta de la FECC, material personal, ni els desplaçaments. Cal omplir el full d’inscripció, el Test-1, amb fotocopia de la llicència FECC, DNI i fer efectiu el dret d’inscripció

Inscripcions: Fins el dia 29 de setembre del 2016
Organització del curs:
ESCOLA DE MUNTANYA SAME UEC DE SANTS
Director del curs: Víctor Vallès